1) Fyzická osoba:

- doklad totožnosti: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
- platný vodičský preukaz
- vek minimalne 20 rok.


2) Právnická osoba:

- originálny výpis z obchodného registra
- doklad totožnosti: občiansky preukaz, alebo pas štatutárneho zástupcu (konateľa) spoločnosti
- vodičský preukaz osoby, ktorá bude jazdiť na prenajatom vozidle
- vek minimalne 20 rok.

Záloha za vozidlo sa NEPLATÍ, ale v prípade zavinenej nehody sa uhrádza spoluúčasť 5% z poistného, čo je 160€.

Dohodnutý prenájom za vozidlo je potrebné uhradiť pri preberaní vozidla jedným z nasledujúcich spôsobov:

- v hotovosti
- bankovým prevodom

Akceptujeme nasledujúce platobné karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, JCB Cards, ZBK, Diners Club, American Express.

A. Vozidlo je potrebné si objednať vopred jedným z týchto spôsobov:

- prostredníctvom telefónu
- vyplnením formulára online
- prostredníctvom e-mailovej adresy
1. Vozidlo zákazník preberá a vracia prenajímateľovi s plnou nádržou paliva.
2. Vozidlo zákazník vracia prenajímateľovi v rovnakom stave akom ho preberal.(čistenie - 20€)
3. Vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 12mesiacov, pre skupinu vozidiel, ktoré majú byť predmetom prenájmu.
4. Prevádzkový čas autopožičovne je od 08:00 do 20:00 každý deň v roku, pričom vozidlo je možné si prevziať aj mimo týchto hodín po dohode vopred, bez príplatku.
5. Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od začatia prenájmu. Za prekročenie prenájmu o viac ako 60 minút je účtovaný ďalší deň prenájmu.
6. S vozidlom je možné vycestovať iba do krajín Európskej Únie.

Zákaz fajčenia vo vozidle. Sankcia 99,00€